Potentieel voor marginale gronden

In Vlaanderen hebben zowat 85.000 gronden een verhoogd risico op vervuiling [1]. Daarvan is de helft nog nooit onderzocht. Tegen 2036 wil de Vlaamse overheid al deze gronden hebben onderzocht en een plan van aanpak hebben vastgelegd om deze te valoriseren en indien nodig te saneren. Hennep is een duurzaam en snelgroeiend gewas dat bestand is tegen gematigde concentraties aan verontreinigingen in de bodem en dat kan ingezet worden voor fytoremediatie doeleinden in combinatie met biomassaproductie voor de productie van biogebaseerde materialen.

Hennep heeft aangetoond goed te gedijen op matig vervuilde gronden waarbij de vervuiling in slechts kleine hoeveelheden in de plant wordt opgenomen en voornamelijk in de wortels wordt vastgezet. Echter ook in de andere plantendelen zijn verontreinigingen waargenomen wanneer de hennep op vervuilde grond geteeld wordt, met name door zware metalen vervuilde grond, al zijn de concentraties zeer laag. Onderzoek naar het veilig gebruik van de biomassa voor verschillende toepassingsdoeleinden blijft dus van belang.

[1]: Statistiek Vlaanderen (2022, 2 september). Verontreinigde gronden. Vlaanderen. Geraadpleegd op 23 augustus 2023 van https://www.vlaanderen.be/statistiek-vlaanderen/milieu-en-natuur/verontreinigde-gronden