VLAIO LIVING LAB HENNEP +

Een boost voor de Vlaamse hennepsector en meer!

VLAIO LIVING LAB HENNEP +

Een boost voor de Vlaamse hennepsector en meer!

VLAIO Living Lab Hennep+

Industriële hennep is een milieuvriendelijk en snelgroeiend gewas dat de laatste jaren hernieuwde aandacht krijgt vanuit verschillende industriële sectoren. De belangstelling van de bouw- en maakindustrie groeit voor toepassingen met hennep zoals isolatiemateriaal, composieten, of textiel.

Het nieuwe VlAIO project Living Lab Hennep+ wil dan ook verder nadruk leggen op het potentieel van dit gewas zowel bij landbouwers als de industrie en inzetten op de verandering van het algemeen denkbeeld rond hennep. Door het samenbrengen van actoren uit de verschillende delen van de waardeketen in één grote bruisende hennep-gemeenschap, een living lab, wilt het project de hennepteelt in Vlaanderen en daarbuiten aanmoedigen en faciliteren, via co-creatie de ontwikkeling van innovatieve en biogebaseerde producten met hennep stimuleren en ondersteunen, alsook de positieve impact op de waardeketen aantonen.

Onze doelstellingen

Waardeketen

De actuele waardeketen rond hennep in Vlaanderen in kaart brengen, inclusief de uitdagingen en opportuniteiten, en het netwerk van geïnteresseerde actoren.

Mindset shift

Een mindset shift realiseren rond hennep bij de stakeholders en het grote publiek en het systeemdenken maximaliseren.

Potentieel

Opportuniteiten en meerwaarde zoeken op productniveau via de ontwikkeling van prototypes voor de bouw- en maakindustrie, om zo het potentieel van de hennepwaardeketen in Vlaanderen te demonstreren.

Onze doelstellingen

Waardeketen

De actuele waardeketen rond hennep in Vlaanderen in kaart brengen, inclusief de uitdagingen en opportuniteiten, en het netwerk van geïnteresseerde actoren.

Mindset shift

Een mindset shift realiseren rond hennep bij de stakeholders en het grote publiek en het systeemdenken maximaliseren.

Potentieel

Opportuniteiten en meerwaarde zoeken op productniveau via de ontwikkeling van prototypes voor de bouw- en maakindustrie, om zo het potentieel van de hennepwaardeketen in Vlaanderen te demonstreren.

  • Looptijd: februari  2023 – December 2025
  • Totale kostprijs: € 1 323 323

  • Financiering VLAIO: € 997 199

Gefinancierd door

VLAIO is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. We stimuleren en ondersteunen innovatie en ondernemerschap en dragen bij aan een gunstig ondernemersklimaat. Dit doen we in samenwerking met tal van partners.

VLAIO zet volop in op circulair ondernemen. Daarom kreeg dit project VLAIO steun én middelen van het NextGenerationEU fonds van de Europese Commissie.

Projectpartners

Dank aan al onze partners voor hun waardevolle bijdrage aan het succes van dit project.

VLAIO is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. We stimuleren en ondersteunen innovatie en ondernemerschap en dragen bij aan een gunstig ondernemersklimaat. Dit doen we in samenwerking met tal van partners.

VLAIO zet volop in op circulair ondernemen. Daarom kreeg dit project VLAIO steun én middelen van het NextGenerationEU fonds van de Europese Commissie.