Impact

Hennep is een snelgroeiend en duurzaam gewas met vele voordelen voor mens en milieu. De effecten van de hennepwaardeketen op energieverbruik, CO2-emissies, en andere indicatoren  in vergelijking met de traditionele waardeketens voor de bouw- en maakindustrie in Vlaanderen wordt binnen Living Lab Hennep+ via impactanalyse gekwantificeerd.

Binnenkort vind u hierover meer info onder onze projectresultaten!