Industriële hennep

Hennep is een éénjarige plant met een teeltperiode van 2 tot 4 maanden, afhankelijk van de variëteit. De teelt kan verschillende bodemtypes en klimaten verdragen, vereist weinig onderhoud, en resulteert in hoge biomassa opbrengsten. Gewasbeschermingsmiddelen zijn niet nodig en de meststof- en waterbehoefte is relatief laag ten opzichte van traditionele teelten.

Naast de agronomische voordelen biedt hennep ook een hele reeks ecosysteemdiensten:

  • opslag van CO2 in de bodem en de plantendelen, hennep kan tot 4 keer meer CO2 opslaan in vergelijking met een bos.
  • verbetering van de bodemstructuur dankzij de lange wortels.
  • geleidelijke bodemsanering, hennep kan ingezet worden voor fytoremediatie van matig vervuilde bodems.
  • bijdrage tot het in stand houden of verbeteren van de biodiversiteit.

De plant kent tal van gebruikstoepassingen en werd 10.000 jaar geleden reeds geteeld voor het vervaardigen van touw, textiel, en papier uit de vezels, terwijl de zaden gebruikt werden als voedingsmiddel en voor de olie. Bloemen en bladeren werden gebruikt voor medicinale toepassingen.

Het hennepareaal in Vlaanderen is de afgelopen jaren sterk gegroeid. In 2013 ging het nog om 23 hectare, in 2018 was dit reeds 89 hectare, en de laatste jaren bleef dit cijfer stijgen [1]. Het grootste deel van dit areaal gaat naar hennep voor de ecologische bouwsector en voor veevoer, een klein deel wordt geproduceerd voor de vezels voor de textielindustrie.

Binnen het Living Lab Hennep+ focussen we op toepassingen voor de bouw- en maakindustrie. Lees er hier meer over!

[1]: Landbouw en Visserij (z.d.). Melden vaan teeltintentie hennep. Vlaanderen. Geraadpleegd op 23 augustus 2023 van https://lv.vlaanderen.be/plant/akkerbouw/melden-van-teeltintentie-hennep