De waardeketen in Vlaanderen

Van de zaai van hennep op het veld, over het oogsten en verwerken, tot het plaatsen van hennepisolatie in een woning worden heel wat stappen doorlopen. Achter elke schakel staan actoren die mee bouwen aan de hennepwaardeketen in Vlaanderen.

Om deze te ondersteunen en te stimuleren, is het belangrijk om alle schakels te identificeren in deze keten, voorgesteld als een circulaire lus. Binnen deze lus zien we 2 grote waardeketens, enerzijds deze van de hennepteelt, onder andere ook op vervuilde en marginale gronden, en anderzijds deze van de waardecreatie met hennep voor de maak- en bouwindustrie.

Het is van groot belang dat de diverse schakels één afgestemd systeem vormen dat de totale keten in rekening brengt. Op dit moment zijn er nog heel wat “gaten” tussen de diverse stappen en actoren in deze waardeketen. Het doel van het project ook is om deze ”gaten” te dichten, opportuniteiten te identificeren, en het denken op ketenniveau te maximaliseren. Hierbij worden alle relevante actoren in de keten betrokken.

Het Living Lab Hennep+ wil door zoveel mogelijk actoren uit de keten te bevragen de huidige hennepwaardeketen in Vlaanderen letterlijk in kaart brengen. Dit doen we door interviews en workshops te organiseren samen met actoren uit de verschillende delen van de waardeketen.

Benieuwd? Hou onze tools en resultaten in de gaten!

Interesse om deel te nemen aan een workshop? Hou onze agenda in de gaten!