Hennep wordt ingezaaid op een industrieterrein in Lokeren dankzij de samenwerking tussen Stad Lokeren, C-Biotech en Trafiroad, partners  van het Living Lab Hennep+! 🤝

De stad Lokeren heeft toestemming gegeven om 2 ha industriële hennep in te zaaien op een industrieterrein in ontwikkeling langs de E17.

Industrieterreinen worden vaak niet in één keer bebouwd. Wachtgronden kunnen soms verschillende jaren braak liggen alvorens er effectief bebouwing op komt te staan. Via hennepteelt kunnen deze wachtgronden benut worden voor de productie van biomassa waarmee biogebaseerde producten worden gemaakt, in dit geval verkeerspaaltjes!

Het bedrijf C-Biotech staat achter de teelt van hennep op onderbenutte gronden met als doel om enerzijds hennepbiomassa te produceren om duurzame en biogebaseerde materialen te maken, en anderzijds om de onderbenutte gronden een nieuwe functie te geven, en de drukbezette traditionele landbouwgronden te sparen voor voedingssector. Een echt win-win-win dus!

De paaltjes worden gemaakt door het bedrijf Trafiroad, dat wil inzetten op meer duurzaamheid en circulariteit met het ontwerp van verkeerspaaltjes uit biocomposiet met hennep.

Hennep is een snelgroeiend en duurzaam gewas, dat een makkelijke teelt kent zonder veel onderhoud. De plant bied ook verschillende ecosysteemdiensten zoals een verbetering van de bodemkwaliteit dankzij de lange wortels, een relatief hoge CO2 captatie in de bodem en plantendelen, en een behoud of toename van de biodiversiteit. Dat laatste was tijdens het inzaaimoment al merkbaar! 🦆🌱😊

Kom hier meer te weten over het inzaaimoment in Lokeren!